เทรนด์ Sleepless Society กับสังคมคนเมือง

  Sleepless Society หรือ สังคมคนนอนดึก สังคมของคนที่นอนน้อย ที่แปลออกมาอย่างตรงตัวเลย หมายถึง การที่ผู้คนใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางคืนมากขึ้นกว่าคนอื่นๆ และช่วงของวัยในสังคมคนนอนดึกนี้ ก็จะมีทั้งคนวัยทำงาน วัยรุ่น วัยเรียนที่ยังคงเป็นนักเรียน นักศึกษาอยู่ หรือคนวัยอื่นๆ ก็เป็นได้ ซึ่งบางคนอาจจะทำงานจนดึกดื่น หรือบางคนก็ใช้ชีวิตแบบปกติที่เราทำกันในตอนกลางวัน แต่ทำในช่วงเวลากลางคืนแทน อย่างเช่น การทำงาน การกิน การออกกำลังกาย การดูหนัง ฟังเพลง ถ้ายังอยู่ในช่วงของวัยศึกษาเล่าเรียนก็อาจจะอ่านหนังสือ ทำงานต่างๆ จนถึงดึก กินเวลาที่เราควรจะนอนไป หรือการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถทำได้ในตอนกลางคืน           แล้ว Sleepless Society หรือ สังคมคนนอนดึกนี้ มีความเกี่ยวข้องกับสังคมคนเมืองได้อย่างไร เพราะว่าคนเมืองในสมัยปัจจุบันต่างกับคนเมืองในสมัยก่อนมาก ในเมืองตอนนี้มีจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ทั้งจำนวนคนและจำนวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นจึงมีความหนาแน่น การเดินทางไปในแต่ละที่จึงใช้เวลามากขึ้น…